Sportovně relaxační centrum, investor - město Česká Lípa