KN - STAV s.r.o.

O firmě

        Firma KN-STAV s.r.o., se sídlem v České Lípě, byla založena v roce 1993. V roce 1997 se transformovala do dnešní podoby s tím, že má dva společníky, kteří jsou zároveň jednateli. Oblastí působnosti firmy jsou převážně severní a střední Čechy.

        Hlavní činností je výstavba pozemních staveb, a to jak novostaveb, tak rekonstrukcí všeho druhu. Společnost má dvacetiletou zkušenost s výstavbou rodinných domů, které jsou prováděny buď podle dodané dokumentace, nebo je dle návrhů stavebníka zajištěno zpracování originální projektové dokumentace. Zároveň je možno použít i zpracované originální projekty, které byly naší firmou již realizovány. Další oblastí, kde společnost působí jsou občanské a průmyslové stavby.

Ukázky referenčních staveb firmy KN-STAV

        Firma provádí rekonstrukce střešních plášťů, zateplení fasád a půdní vestavby a nástavby. Většina technických a dělnických profesí je prováděna vlastními zaměstnanci.

        Firma KN-STAV s.r.o. je v seznamu odborných dodavatelů v programu zelená úspora. Díky tomuto programu můžete získat příspěvek na zateplení, výměnu oken a ekologické vytápění u panelového domu nebo RD při využití stavební firmy KN-STAV s.r.o. Více informací o dotačním programu na informačním portálu www.novazelenausporam.cz

Společnost nabízí jak realizaci „na klíč“, tak možnost předání stavby v různých stupních dokončení. Velký důraz je kladen na zpracování položkového rozpočtu a harmonogramu výstavby. Společnost má bohaté zkušenosti s různými možnostmi financování staveb. K této problematice je prováděna poradenská činnost.

        Velká důležitost je přikládána průběžné kontrole a zdokumentování postupu výstavby. Nemalou výhodou společnosti je rovněž regionální působení, což usnadňuje komunikaci a kontrolní schůzky na stavbě v časech přizpůsobených možnostem zákazníka.

Za firmu KN-STAV s.r.o.:
Pavel Konrád a Ivo Novotný
KN-STAV s.r.o. | 487 874 605 | k-n@cbox.cz